Dům U Zdi

město Malacky, parcela v centru města, u železnice
 | ateliérová tvorba II
 | vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Trefil
 | 2019

 

Město Malacky, historicky významná spojnice velkých měst a zemědělská oblast, si prošlo jako mnoho středoevropských měst velkými změnami spojenými s historickými událostmi i tendencí urychlení dopravy, která se zde propsala v prvé řadě jako železnice rozdělující město na dvě části, procházející i velmi významnou osou kostel – kaštiel, která je díky tomuto zásahu velmi znevýhodněna. Dalším podobným, avšak o mnoho mladším zásahem je stavba dálnice a připojení na ni přes železniční trať silničním nadjezdem, který narušení významné osy ještě více zdůraznil. Avšak všechny negativní faktory s sebou nesou i možnosti netradičního řešení problému a přináší mnohdy inovativní nápady, které dají záhy vzniknout zajímavým místům a prostorům. Tato řešení se s ohledem na historii a shlédnutí se v tradičním charakteru Malacek mohou dát městu staré – nové Já.

V návaznosti na centrum se nachází podlouhlá parcela vklíněná mezi stávající zástavbu, silniční nadjezd a železniční trať, která by mohla sloužit k odhlučnění, ale také jako veřejný prostor s dominantou upoutávající pozornost návštěvníka přijíždějícího z dálničního sjezdu a být tak propojujícím mezičlánkem těchto tří hlavních prvků.
Návrhem doplnění parcely jsou bytové jednotky, které funkcí reagují na potřeby města, které potřebuje zajistit bydlení pro nově přistěhované obyvatele. Nevýhodou tohoto místa je blízkost železniční trati, avšak součástí objektů je i předsazená stěna, která byty odhlučňuje. Stěna je poté součástí pavlače jakožto komunikačního jádra, osvětluje ji a provětrání je zajištěno jak nuceným větráním, tak příčnými průduchy. Ze směru od železnice je velice důležité zachovat vzduchotěsnost objektu. Odhlučnění je zajištěno také povrchem pavlačové stěny. Cihly kladené napříč tak, aby v jistém rytmu vyčuhovaly před plochu zdi, tříští hluk i nárazy vzduchu zapříčiněné jedoucími vlaky. Ze západní strany je naznačen blok stromořadím jakožto pocitovou vizuální bariérou mezi ulicí a dvorem bytových domů.

Materiály

Cihla - Oblasti pily, která se nachází na opačné straně železniční trati, dominuje cihelný obklad. Ačkoliv je rozdělená železnicí, je vizuálně spojená charakterem. Směrem od železnice je vazba cihel vytvořená tak, aby struktura napomáhala akustickým vlastnostem a rozptýlila zvuk z jedoucího vlaku a neodrážela jej na opačnou stranu.
Pohledový beton - Partér objektu bude v pohledovém tepelněizolačním světlém betonu, aby opticky rozšiřoval prostor pasáže a aby zjemnil a ucelil cihelné fasády. Světlý parter se tak napojí na zeleň ve vnitrobloku a na protihlukovou stěnu procházející přes město.
Žárově zinkovaná ocel - Na detaily jako je zábradlí balkonů nebo konstrukce kryté pasáže bude použita žárově zinkovaná ocel s bílou povrchovou úpravou, je tvarově variabilní a subtilní. Ve 2. a 3. NP bude opatřena černým povrchem a bude tak ladit s barvou oken.