Ing. arch. Helena Suchánková

Miluji architekturu, design, práci dotaženou od celku až k detailu.

Mým životním cílem je se učit, neustále se zdokonalovat, nacházet přesah pro věci, jež se mohou zdát být běžné a tyto poznatky aplikovat na prostředí, v němž se nacházíme. To nás totiž z velké míry dotváří a ovlivňuje náš pohled na svět.

Vystudovala jsem Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor architektura a stavitelství. Studium mi rozšířilo obzory v mnoha ohledech – od technických oborů přes architekturu samotnou až k jejím teoretickým základům ve filozofii a psychologii. Tyto aspekty jsem měla možnost aplikovat v praktickém navrhování staveb, ať už v týmu nebo samostatně.

Jsem přátelská, cílevědomá, pracovitá, samostatná a pečlivá.

Vzdělání
     Střední průmyslová škola stavební v Havířově, obor technické lyceum
     Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta stavební, obor architektura a stavitelství

Ovládané programy
     Tužka a papír
     ArchiCAD
     Adobe Photoshop
     Adobe Illustrator
     Google Sketchup
     MS Office