Rezidence U Řeky

Moravská Ostrava, nábřeží řeky Ostravice
 | ateliérová tvorba I
 | vedoucí práce: Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D. | Ing. arch. Josef Kiszka
 | 2015

 

Zadáním byla dostavba skeletu, který se nachází v Moravské Ostravě. V roce 2009 zde začaly stavební práce, kde byla zahrnuta i demolice původních objektů a výstavba objektu o 5 nadzemních podlažích a 2 podzemních podlažích. V průběhu realizace však došly finance, a tak získala Ostrava již druhý skelet, který vizuálně ubírá na atraktivitě poříčí řeky Ostravice. Při návrhu objektu jsem se snažila docílit souznění s okolní zástavbou. JZ průčelí geometricky doprovází Ostravská brána od architektonické kanceláře Kuba&Pilař architekti, proto návrh napodobuje barvu její fasády a dotváří tak jakousi pomyslnou bránu, která by při průchodu vedla k řece a podtrhovala tak její přírodní panorama. 

Fasády dodržují vertikalitu, která je uplatněna i na okolních objektech. Cílem bylo vytvořit různorodé bydlení – od sociálních po luxusní či mezonetové byty. Součástí budovy jsou také užitkové plochy pro občanskou vybavenost jako je provoz restaurací nebo obchodů. Mezi přednosti budovy patří i její umístění, a tak je v 5. nadzemním podlaží umístěna zimní zahrada s možností úplného odkrytí z jižní strany a balkon. Oba tyto prostory jsou volně přístupné všem obyvatelům a mohou se tak stát místem pro navazování společenských kontaktů. Střecha objektu, která je oseta trávou, nabízí výhled na široké okolí, místo ke klidnému odpočinku a díky vegetaci propojuje hranici betonové části města s přírodním rázem okolí řeky.

Materialita objektu je inspirována protější Ostravskou bránou. Fasáda je proto tvořena ze sklobetonových černých bloků. Kontrastně k tmavé barvě jsou vybrány světlé hliníkové rámy oken a vše je doplněno modřínovým dřevem pro prvky balkónů a terasy kavárny v 1.NP. Důraz byl kladen i na proměnlivost barevnosti použitých materiálů. Černý sklobeton postupem času světlá, modřínově dřevo využívané v exteriérech pro svou odolnost zase ztrácí na sytosti a jeho výsledný odstín je poté našedlý.  Budova se tak bude postupem času měnit a přirozeně stárnout.