Boží muka

Ostrava - Zábřeh, Bělský les
 | architektonické modelování
 | vedoucí práce: MgA. Libor Novotný, Ph.D.
 | 2017

 

Boží muka byla vystavována jako připomínka něčeho důležitého, co by si lidé měli připomínat, pocta, pobídka k zamyšlení. Kdysi, za dob, kdy myšlenka božích muk vznikla, bylo pro lidi jedním z nejdůležitějších aspektů náboženství. Víra v to, že ačkoliv se stane cokoliv, ať už bude náš konec jakýkoli, vždy se člověk dostane na místo, které si vysnil. V dnešní době vědy a techniky se dostaly tyto hodnoty do pozadí. Již nepřevládá silná touha utíkat se k idei něčeho vyššího, co člověka přesahuje a ochraňuje, ale pomalu se vracejí ke kořenům, podstatě bytí a hledají odpovědi, které jim kdysi dávalo náboženství. Avšak náboženství, ve všech kulturách různorodé, mívá společnou podstatu, pojem, který je pro ně posvátný - příroda. Ta fascinovala naše předky stejně, jako dnes fascinuje nás. Je faktorem, který spojuje naši přítomnost, minulost i budoucnost, spojuje globálně všechny bytosti. Dnes si stále více znovu začínáme uvědomovat její důležitost a náš vliv na ni a tím i na všechno kolem. Přírodu už nevnímáme jen jako životní prostředí, ale i prostor pro duchovní rozvoj, zdroj klidu. Ztvárňuje ideál, který kdysi ztvárnilo náboženství. Proto návrh zhmotňuje téma vztahu přírody a člověk a snaží se vytvořit novodobá boží muka, která připomínají křehkou rovnováhu, o kterou by se mělo pečovat.

reflexe | proměna | vývoj | rovnonáha

1.část - environmentální složka, základem pro vše ostatní. Její podstatou je stabilita, kterou umí poskytovat, aby se ostatní části nezhroutily. Materiálem je nahrubo opracovaný pískovec.
2.část - symbolika člověka, objemově nejkřehčí, nejméně stabilním prvkem avšak drží ostatní části pospolu. Je tvořena subtilní kovovou konstrukcí, která drží křižující se zrcadlové plochy. S měnícím se pohledem pozorovatele poskytují přímý nebo pokřivený odraz. Zrcadla také reflektují okolní prostředí, ve kterém se boží muka nacházejí stejně, jako je tomu u člověka. 
3.část - město, složka ekonomická, závisí svým postavením na složce sociální. Materiálem je mléčné sklo, člověkem přetvořené z pískovce. Tvar je jasně určen a symbolizuje tak snahu řádu a bezpečí. Tímto prvkem je podpořen celkový vývoj sloupu od nejnižšího k nejvyššímu bodu, ve směru růstu skrze člověka.